Wiedza i język angielski

Kompleksowa wiedza o świecie – pojawia się niejako samoistnie za sprawą integrowania nauki języka
z poznawaniem różnych dziedzin życia, takich jak sztuka, nauki przyrodnicze czy nauki społeczne. Co szczególnie ważne, poruszane tematy i zagadnienia są dostosowane do wieku i możliwości językowych uczniów. Autentyczne i fascynujące historie zaciekawiają słuchaczy i otwierają ich na świat. Użyteczna nowa wiedza w odniesieniu do sytuacji, w której żyjemy, sprawia, że uczniowie chcą się dzielić swoimi spostrzeżeniami, w naturalny sposób uczą się mówić o sobie i swoim środowisku, a używanie do tego języka angielskiego staje się naturalną potrzebą.

Rozbudzanie ciekawości świata – profil ucznia National Geographic Learning to profil obywatela świata XXI wieku. Taki młody człowiek charakteryzuje się językową pewnością siebie
i biegłością w komunikowaniu się bez kompleksów w anglojęzycznym środowisku – zarówno w sytuacjach codziennych, jak i w zetknięciu z szeroko rozumianym tekstem czy przekazem medialnym.